Info

Raportari ale companiei

2024

Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2024

Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2024 defalcat pe trimestre

Raportul privind rezultatele financaire preliminare pentru exercitiul financiar 2023

2023

Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2023

Balanta de verificare incheiata la 31.01.2023

Raportul privind rezultatele financiarev preliminate pentru exercitiul financiar 2022

Convocator AGOA 26/27.04.2023

Raport administrator unic pentru exercitiul financiar 2022

Situatii financiare la 31.12.2022

Imputernicire generala AGOA 26/27.04.2023

Procura persoana juridica AGOA 26/27.04.2023

Procura persoana fizica AGOA 26/27.04.2023

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA 26/27.04.2023

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA 26/27.04.2023

Buletin de vot AGOA 26/27.04.2023

Raportul de audit al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2022

Proiectul de Hotarare AGOA din 26.04.2023

Balanta de verificare incheiata la 28.02.2023

Adresa Transilvania Investments Alliance

Politici in vederea asigurarii unui management eficient al societatii

Anexa 1 la Politici in vederea asigurarii unui management eficient al societatii

Anexa 3 la Politici in vederea asigurarii unui management eficient al societatii

Proiect act aditional la Contractul de administrare a societatii

Completare Convocator AGOA din 26/27.04.2023

Imputernicire generala AGOA 26/27.04.2023

Procura persoana juridica AGOA 26/27.04.2023

Procura persoana fizica AGOA 26/27.04.2023

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA 26/27.04.2023

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA 26/27.04.2023

Buletin de vot AGOA 26/27.04.2023

Proiect de Hotarare AGOA 26/27.04.2023

Comunicatul privind disponibilitatea raportului la 31.12.2022

Comunicatul privind disponibilitatea raportului la 31.12.2022

Hotararea AGOA din 26.04.2023

Raportul anual la 31.12.2022

Balanta sintetica la 31.03.2023

Raportul trimestrial la 31.03.2023

Balanta sintetica la 30.04.2023

Balanta sintetica la 31.05.2023

Balanta sintetica la 30.06.2023

Balanta sintetica la 31.07.2023

Raportul privind convocarea AGOA din 28/29.11.2023

Convocator AGOA 28.11.2023

Imputernicire Generala AGOA 28.11.2023

Procura AGOA 28.11.2023 Persoana Fizica

Procura AGOA 28.11.2023 Persoana Juridica

Buletin De Vot AGOA Prin Corespondenta P.F 28.11.2023

Buletin De Vot AGOA Prin Corespondenta P.J 28.11.2023

Buletin De Vot AGOA 28.11.2023

Proiect Hotarare AGOA 28-29.11.2023

Proiect BVC 2024

Proiect Program De Investitii 2024

Raport trimestrial la 30.09.2023

Situatie active-Terenuri la 30.09.2023

2022

Calendar financiar 2022

Raportul privind rezultatele preliminare la 31.12.2021

Raportul calendar comunicare oficiala 15.03.2022

Raportul privind convocarea AGOA din 27/28.04.2022

Convocator AGOA

Bilant la 31.12.2021

Raportul auditorului extern 2021

Situatii financiare complete

Raportul Administratorului unic

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Buletin de vot

Buletin de vot prin corespondenta PF

Împuternicire acordata de PF

Buletin de vot prin corespondenta PJ

Împuternicire acordata de PJ

Buletin de vot secret

Împuternicire generala

Lista ofertelor eligibile pentru alegerea auditorului finaciar

Buletin de vot secret completat

Buletin de vot secret prin corespondenta completat

Procura vot secret PF completata

Procura vot secret PJ completata

Raportul anual la 31.12.2021

Raportul curent din 27.04.2022

Raportul privind rezultatele financiare trimestriale la 31.03.2022

Raport semestrial 30.06.2022

Raportul curent modificare calendar financiar 2022

Convocator AGOA 23.11.2022

Proiect BVC 2023

Comunicatul privind disponibilitatea raportului trimestrial la 30.09.2022

Raport trimestrial la 30.09.2022

Situatie active - Terenuri 30.09.2022

Proiect Hotarea AGOA 23.11.2022

BULETIN DE VOT A.G.O.A. 23.11.2022

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.J. 23.11.2022

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENȚĂ P.F 23.11.2022

PROCURA A.G.O.A.PERSOANA JURIDICA 23.11.2022

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 23.11.2022

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 23.11.2022

Hotararea AGOA din 23.11.2022

2021

Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2021

Comunicat referitor la disponibilitatea raportului privind rezultatele financiare preliminate la 31.12.2020

Raport privind rezultatele financiare preliminate la 31.12.2020

Raportul privind actualizarea calendarului financiar

Convocatorul AGOA

Bilant la 31.12.2020

Balanta la 31.12.2020

Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Imputernicire generala

Procura acordata de o persoana fizica

Procura acordata de o persoana juridica

Buletin de vot prin corespondenta pentru persoana fizica

Buletin de vot prin corespondenta pentru persoana juridica

Buletin de vot

Comunicatul privind disponibilitatea raportului trimestrial la data de 31.03.2021

Raportul trimestrial la 31.03.2021

Comunicatul privind disponibilitatea raportului semestrial la 30.06.2021

Raportul semestrial la 30.06.2021

Raportul curent din data de 03.11.2021

Comunicat privind disponibilitatea raportului la trimestrul III

Raportul la trimestrul III 2021

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA JURIDICA 13.12.2021

PROCURA A.G.O.A. PERSOANA FIZICA 13.12.2021

PROCURA A.G.E.A.PERSOANA JURIDICA 13.12.2021

PROCURA A.G.E.A. PERSOANA FIZICA 13.12.2021

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.O.A. 13.12.2021

IMPUTERNICIRE GENERALA A.G.E.A. 13.12.2021

Convocator AGOA SI AGEA VIRO 13.12.2021

BULETIN DE VOT SECRET

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENTA P.J. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.O.A. PRIN CORESPONDENTA P.F. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.O.A. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENTA P.J. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.E.A. PRIN CORESPONDENTA P.F. 13.12.2021

BULETIN DE VOT A.G.E.A. 13.12.2021

SITUATIE ACTIVE - TERENURI 30.09.2021

SITUATIE ACTIVE - CLADIRI 30.09.2021

Lista candidaților la funcția de administrator unic

Hotararea AGEA din 13.12.2021

Hotararea AGOA din 13.12.2021

Raport curent din 13.12.2021

2020

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la 31.03.2020

Raport trimestrial la 31.03.2020

Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la data de 30.06.2020

Raport semestrial la 30.06.2020

Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la data de 30.09.2020

Raport trimestrial la data de 30.09.2020

Situatia terenurilor la 30.09.2020

2019

Convocator AGOA

Opinia auditorului finaciar la situatiile financiare

Raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea societatii in anul 2019

Bilantul si balanta la 31.12.2019

Note la bilant

Imputernicire generala AGOA 15-16.04.2020

Buletin de vot AGOA 15-16.04.2020

Buletin de vot AGOA prin corespondenta PF 15-16.04.2020

Buletin de vot AGOA prin corespondenta PJ 15-16.04.2020

Procura AGOA PF 15-16.04.2020

Procura AGOA PJ 15-16.04.2020

Raportul curent AGOA din 15.04.2020 privind aprobarea rezultatelor financiare 2019

Comunicat privind disponibilitatea raportului anual la 31.12.2019

Raportul anual pentru exercitiul financiar 2019